จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 536,735 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 536,735 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 29 ม.ค.- 4 ก.พ. จำนวน 4,571,195 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 536,735 คน