จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567 จำนวน 690,452 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567 จำนวน 690,452 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 29 - 31 ม.ค. จำนวน 2,050,534 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567 จำนวน 690,452 คน