จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 681,426 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 681,426 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 29 - 30 ม.ค. จำนวน 1,360,127 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 681,426 คน