จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566 จำนวน 491,544 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566 จำนวน 491,544 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 - 30 ธ.ค. จำนวน 3,684,199 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566 จำนวน 491,544 คน