จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 694,777 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 694,777 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 27 - 29 พ.ย. จำนวน 2,119,204 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 694,777 คน