จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2566 จำนวน 523,070 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2566 จำนวน 523,070 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 - 29 ธ.ค. จำนวน 3,192,655 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2566 จำนวน 523,070 คน