จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 มกราคม 2567 จำนวน 505,606 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 มกราคม 2567 จำนวน 505,606 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 22 - 28 ม.ค. จำนวน 4,466,148 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 28 มกราคม 2567 จำนวน 505,606 คน