จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 689,622 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 689,622 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 27 - 28 พ.ย. จำนวน 1,424,427 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 689,622 คน