จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จำนวน 641,237 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จำนวน 641,237 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 - 28 ธ.ค. จำนวน 2,669,585 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จำนวน 641,237 คน