จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2567 จำนวน 550,095 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2567 จำนวน 550,095 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 22 - 27 ม.ค. จำนวน 3,960,542 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 27 มกราคม 2567 จำนวน 550,095 คน