จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 734,805 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 734,805 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 27 พ.ย. จำนวน 734,805 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 734,805 คน