จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2566 จำนวน 665,047 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2566 จำนวน 665,047 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 - 27 ธ.ค. จำนวน 2,028,348 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2566 จำนวน 665,047 คน