จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 679,567 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 679,567 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 22 - 26 ม.ค. จำนวน 3,410,447 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 679,567 คน