จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 522,752 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 522,752 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 26 พ.ย. จำนวน 4,545,622 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ขสมก. ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 522,752 คน