จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 673,895 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 673,895 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 - 26 ธ.ค. จำนวน 1,363,301 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 673,895 คน