จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 มกราคม 2567 จำนวน 684,420 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 มกราคม 2567 จำนวน 684,420 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 22 - 25 ม.ค. จำนวน 2,730,880 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2567 จำนวน 684,420 คน