จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 563,459 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 563,459 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 25 พ.ย. จำนวน 4,022,910 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 563,459 คน