จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 696,021 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 696,021 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 24 พ.ย. จำนวน 3,458,451 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 969,021 คน