จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2566 จำนวน 545,600 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2566 จำนวน 545,600 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 18 - 24 ธ.ค. จำนวน 4,533,667 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2566 จำนวน 545,600 คน