จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 มกราคม 2567 จำนวน 680,898 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 มกราคม 2567 จำนวน 680,898 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 22 - 23 ม.ค. จำนวน 1,361,525 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 มกราคม 2567 จำนวน 680,898 คน