จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 601,132 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.
ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 601,132 คน
สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 23 พ.ค. 67 จำนวน 2,299,404 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 601,132 คน