จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 681,468 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 681,468 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 23 พ.ย. จำนวน 2,762,430 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริกา

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 681,468 คน