จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2566 จำนวน 569,066 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2566 จำนวน 569,066 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 18 - 23 ธ.ค. จำนวน 3,988,067 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2566 จำนวน 569,066 คน