จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 มกราคม 2567 จำนวน 680,627 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 มกราคม 2567 จำนวน 680,627 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 22 ม.ค. จำนวน 680,627 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 มกราคม 2567 จำนวน 680,627 คน