จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.
ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน
สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 22 พ.ค. 67 จำนวน 1,698,272 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
จำนวนประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน