จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 685,800 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 685,800 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 22 พ.ย. จำนวน 2,080,962 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 685,800 คน