จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 689,906 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 689,906 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 18 - 22 ธ.ค. จำนวน 3,428,001 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริกา
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 689,906 คน