จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 670,299 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 670,299 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 19 - 22 ก.พ. จำนวน 2,687,346 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 670,299 คน