จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 718,037 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 718,037 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,139,316 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 718,037 คน