จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน 690,688 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.
ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน  690,688 คน
สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 21 พ.ค. 67 จำนวน 1,241,607 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน  690,688 คน