จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 710,811 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 710,811 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ จำนวน 1,421,279 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 710,811 คน