จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 มกราคม 2567 จำนวน 541,550 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 มกราคม 2567 จำนวน 541,550 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15 - 20 ม.ค. จำนวน 3,928,616 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 20 มกราคม 2567 จำนวน 541,550 คน