จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จำนวน 631,919 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จำนวน 631,919 คน
สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค. 67 จำนวน 631,919 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จำนวน 631,919 คน