จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 675,087 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 675,087 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 19 - 20 ก.พ. จำนวน 1,343,863 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 675,087 คน