จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 มกราคม 2567 จำนวน 680,271 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 มกราคม 2567 จำนวน 680,271 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15 - 19 ม.ค. จำนวน 3,387,066 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 19 มกราคม 2567 จำนวน 680,271 คน