จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จำนวน 449,575 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จำนวน 449,575 คน
สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 19 พ.ค. 67 จำนวน 3,398,082 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จำนวน 449,575 คน