จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 509,704 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 509,704 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 19 พ.ย. จำนวน 4,534,987 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 509,704 คน