จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 668,781 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 668,781 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 19 ก.พ. จำนวน 668,781 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 668,781 คน