จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 521,399 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 521,399 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ จำนวน 4,631,620 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 521,399 คน