จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 มกราคม 2567 จำนวน 678,511 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 มกราคม 2567 จำนวน 678,511 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15 - 18 ม.ค. จำนวน 2,706,795 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2567 จำนวน 678,511 คน