จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 561,805 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 561,805 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 18 พ.ย. จำนวน 4,025,283 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 561,805 คน