จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 575,623 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 575,623 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 4,110,221 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 575,623 คน