จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567 จำนวน 683,456 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567 จำนวน 683,456 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15 - 17 ม.ค. จำนวน 2,028,284 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567 จำนวน 683,456 คน