จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 697,760 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 697,760 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 พ.ย. จำนวน 3,463,478 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 697,760 คน