จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 723,779 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 723,779 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ จำนวน 3,534,598 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 723,779 คน