จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 มกราคม 2567 จำนวน 655,927 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 มกราคม 2567 จำนวน 655,927 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15 - 16 ม.ค. จำนวน 1,344,828 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2567 จำนวน 655,927 คน