จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 684,390 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 684,390 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 16 พ.ย. จำนวน 2,765,718 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 684,390 คน