จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 707,093 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 707,093 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,810,819 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 707,093 คน