จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 688,901 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 688,901 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15 ม.ค. จำนวน 688,901 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 688,901 คน