จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จำนวน 454,463 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จำนวน 454,463 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3,863,518 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จำนวน 454,463 คน